Zorgaanvraag formulier

‘Iedere dag zetten wij ons in om zingeving te geven aan het leven van onze cliënten’

Over ons

Wij bieden huishoudelijke zorg voor mensen die dit door lichamelijke of verstandelijke beperkingen niet (langer) zelf kunnen. Dit doen we in vele gemeenten in Nederland. Mensen kunnen ook bij ons terecht voor individuele begeleiding in huis. Bij Royal Topzorg nemen we mensen serieus, we willen er echt voor ze zijn. Met oprechte aandacht.

Onze kijk op zorg

De zorg is aan grote veranderingen onderhevig. De komende jaren zet de vergrijzing door en mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Omdat zij dat willen of omdat zij niet in aanmerking komen voor een verzorgings- of verpleeghuis. Hierdoor neemt de vraag naar huishoudelijke zorg, individuele begeleiding en thuiszorg toe. Om dit alles in goede banen te leiden werken we als Royal Topzorg samen met vele gemeenten. Als zorgorganisatie willen we zorg bieden aan iedereen.

Platte organisatie

We zijn een platte organisatie, waarbij onze zorgcoördinatoren de contacten onderhouden met de cliënten. Onze afdeling planning is verantwoordelijk voor de intake van nieuwe cliënten en het maken van een goede match tussen cliënt en medewerker. De afdeling administratie verzorgt de facturatie richting gemeenten en de afdeling P&O zorgt voor alle personeelszaken. Met zeer veel medewerkers komen we iedere dag bij de cliënten thuis voor huishoudelijke verzorging en individuele begeleiding.

Geluk en zingeving

We onderscheiden ons in de manier waarop we die huishoudelijke zorg verlenen: we bieden geluk door betrokken te zijn en een bijdrage te leveren aan zingeving aan het leven van onze cliënten. In ons werk denken we aan wat morgen beter kan. Tegelijkertijd willen we vandaag genieten. Het gaat ons om geluk. Gelukkige mensen zijn hartelijke mensen die tevredener en optimistischer zijn.

Mensen staan centraal

Om mensen te ondersteunen in een waardig bestaan staat voor ons het welzijn van de héle mens centraal. Dit brengen we in de praktijk door nauw samen te werken met anderen. Niet alleen met huisartsen, maar ook aan maatschappelijk werkers en wijkteams van de gemeente. Want alleen door oog te hebben voor al deze factoren kunnen we ons doel behalen: levenskwaliteit bieden aan onze cliënten.

Wij bieden huishoudelijke zorg voor mensen die dit door lichamelijke of verstandelijke beperkingen niet (langer) zelf kunnen. Dit doen we in vele gemeenten in Nederland. Mensen kunnen ook bij ons terecht voor individuele begeleiding in huis. Bij Royal Topzorg nemen we mensen serieus, we willen er echt voor ze zijn. Met oprechte aandacht.

Onze kijk op zorg

De zorg is aan grote veranderingen onderhevig. De komende jaren zet de vergrijzing door en mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Omdat zij dat willen, of omdat zij niet in aanmerking komen voor een verzorgings- of verpleeghuis. Hierdoor neemt de vraag naar huishoudelijke zorg, individuele begeleiding en thuiszorg toe. Om dit alles in goede banen te leiden werken we als Royal Topzorg samen met vele gemeenten. Als zorgorganisatie willen we zorg bieden aan iedereen.

Platte organisatie

We zijn een platte organisatie, waarbij onze zorgcoördinatoren de contacten onderhouden met de cliënten. Onze afdeling planning is verantwoordelijk voor de intake van nieuwe cliënten en het maken van een goede match tussen cliënt en medewerker. De afdeling administratie verzorgt de facturatie richting gemeenten en de afdeling P&O zorgt voor alle personeelszaken. Met zeer veel medewerkers komen we iedere dag bij de cliënten thuis voor huishoudelijke verzorging en individuele begeleiding.

Geluk en zingeving

We onderscheiden ons in de manier waarop we die huishoudelijke zorg verlenen: we bieden geluk door betrokken te zijn en een bijdrage te leveren aan zingeving aan het leven van onze cliënten. In ons werk denken we aan wat morgen beter kan. Tegelijkertijd willen we vandaag genieten. Het gaat ons om geluk. Gelukkige mensen zijn hartelijke mensen die tevredener en optimistischer zijn.

Mensen staan centraal

Om mensen te ondersteunen in een waardig bestaan staat voor ons het welzijn van de héle mens centraal. Dit brengen we in de praktijk door nauw samen te werken met anderen. Niet alleen met huisartsen, maar ook aan maatschappelijk werkers en wijkteams van de gemeente. Want alleen door oog te hebben voor al deze factoren kunnen we ons doel behalen: levenskwaliteit bieden aan onze cliënten.

‘Vertrouwen is belangrijk en we hadden direct een klik.

Dat moet je hebben’